Sorgbearbetning

Sorg är en naturlig och normal känslomässig reaktion vid en förlust. Förluster är inte bara dödsfall eller separation/skilsmässa utan kan även upplevas vid förändringar som flytt, byte av arbetsplats, olycka, sjukdom och pensionering. Det kan även handla om problem i relationer (familj, partner, vänner), förlust av tillit eller andra motgångar i livet. Oavsett väcker detta ofta motstridiga tankar och känslor  i oss människor.

Vår sorg är alltid unik och individuell och kan förändras över tid. Men några vanliga sorgereaktioner kan vara en känsla av bedövning, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Det kan även påverka vår sömn, våra matvanor och vår energitillgång.

Vi lever i ett samhälle där vi och vår omgivning oftast missförstår sörjande och saknar både kunskap och sätt att stötta den som sörjer. Det kan handla om undvikande och rädsla men även om välmenande "goda råd" som att tiden läker alla sår, att inte fastna i det negativa och att ersätta vår förlust. Men sorg är en känsla och inte en tanke som vi kan rätta till.

Med sorgbearbetning får vi en möjlighet att reflektera över relationen till den/det vi förlorat. Därigenom kan vi se vad vi önskat vore bättre eller annorlunda och få syn på det outtalade och okommunicerade. Genom att sätta ord på våra känslor och kommunicera dem  i ett tryggt sammanhang kan vi förlösa smärta/sorg, försonas med det förflutna och känna mer frid.

Sorgbearbetning handlar inte om att glömma. Vår saknad och våra minnen kommer finnas kvar men istället för smärta och sorg får vi mer tillgång till energi och livsglädje.

Mer om sorg och sorgbearbetning i denna folder.