Officiantuppdrag vid begravning

När Requiem agerar officiant vid borgerlig begravning ingår:

  • Möte för planering av ceremonin och samtal om minnestal
    (hemma eller på begravningsbyrån)
  • Minnestalsskrivning
  • Programutformning
  • Ev. förslag på dikter och musik
  • Officiantskap vid ceremonin
    (Välkomnande/inledning, ev. diktläsning, minnestal, inbjudan till avskedstagande, avslut)

Kostnad: 3 000 kr/uppdrag (inkl. moms)

Fakturering direkt till dödsboet efter ceremonin.