Officiant vid borgerlig begravning

Efter ett dödsfall är det många beslut som behöver fattas och många av dem kretsar kring begravningen. Det är inget måste att ha en ceremoni men de flesta ser ett värde i att få en stund för att minnas och ta avsked av den som har dött.

Hos en begravningsbyrå ges rådgivning och hjälp med alltifrån val av kista, blommor och förtäring till tid och plats för ceremoni, gravplats och bouppteckning. När det kommer till att utforma själva ceremonin finns vanligtvis en officiant inkopplad, d.v.s. den person som håller i ceremonin. I religiösa sammanhang kan det vara en präst, munk/nunna, imam, brahmin eller rabbin. Vid en borgerlig/sekulär ceremoni kallas rollen för borgerlig officiant.

Officianten är den som inleder ceremonin, håller i den röda tråden, välkomnar fram till avsked och avslutar ceremonin. Tillsammans med officianten planeras innehåll (ev. musik, dikter/texter, tal, m.m.). Det är ofta även officianten som, utifrån er berättelse, skriver och håller minnestalet över den döda.