Kurser och handledning i sorgbearbetning

Sorgbearbetningen går att genomföra i två kursformat: I grupp eller i individuell handledning. Gemensamt är att båda består av åtta träffar som vanligtvis hålls en gång i veckan. I grupp är träffarna två timmar (med undantag av en kväll på tre timmar) och de individuella handledningstillfällena är en timme långa.

Vid kurs i grupp består första träffen av korta presentationer av varandra, genomgång av kursupplägg och utdelning av material och bok. De följande träffarna består av information i helgrupp, arbete i smågrupper, fika och genomgång av hemuppgift.

Både i grupp och individuellt ges det mellan varje tillfälle hemuppgifter som är lika viktiga som, och även utgör grunden för, själva träffarna.

Kurser i grupp

Åttaveckorskurs – Hösten 2021

Över åtta träffar ges möjlighet att förstå sorg bättre, reflektera över förluster i ditt eget liv och djupare bearbeta sorgen efter en förlust. Förluster kan t.ex. vara dödsfall, separationer, brustna familje-/vänskapsrelationer och många andra förändringar i livet.

Åtta tisdagar: 2 nov-21 dec
18.00-20.00 (OBS, 7 dec 18.00-21.00)
Lokal: 5 min från Solna centrum (t-bana, blå linje mot Akalla)
Kostnad: 4 500 kr (inkl. moms), kursbok (“Sorgbearbetning”) och kursmaterial ingår

Individuell handledning

Kontakta oss med förfrågan så för vi dialog om tid och plats m.m.
Kostnad: 5 500 kr för privatperson, vid företagsfakturering tillkommer moms.
Ingår: Kursbok samt kursmaterial

(Reducering av priset är möjligt efter dialog. Främst för studenter, pensionärer, o.s.v.)

Det går även att boka in ett kostnadsfritt förmöte utan att åta sig att påbörja sorgbearbetningen.

Frågor eller anmälan: kontakt@requiem.nu