Om Requiem

Jag som driver Requiem heter Prasadacarin Busk. Mitt tilltalsnamn (Pra-sa-da---tcha-rin) är ett buddhistist namn som betyder "han som lever med glädje". Det fick jag när jag blev medlem i buddhistorden Triratna, en västerländsk buddhistisk tradition.

Min yrkesbakgrund är inom begravningsbranschen där jag arbetat som kundrådgivare (efter examen från ettårig KY-utbildning: Begravningsentreprenör). Jag har även under flera år frilansat som officiant vid borgerliga begravningar. Jag har även viss erfarenhet av stödjande samtal inom palliativvården.

2018 blev jag certifierad handledare i sorgbearbetning vid Svenska institutet för sorgbearbetning. 2019 gick jag fördjupningsutbildning i sorgbearbetning för att kunna hjälpa andra med komplexa försluter samt relationen till en själv.

Idag är jag heltidsarvoderad ordförande på Stockholms buddhistcenter där jag även undervisar i meditation och buddhism. Vid sidan av det är Requiem min egna verksamhet där jag i mån av utrymme fortsätter mitt arbete med att hjälpa människor i sorg på olika sätt.

Även om jag personligen är buddhist är mitt arbete helt sekulärt och oberoende av livsåskådning. Att i mötet med andra kunna forma personliga och värdiga avsked samt bidra till känslomässig läkning är lika viktigt oavsett vem jag möter. Sorg och önskan att må väl är sådant vi alla delar oavsett livsåskådning, kön/könsidentitet, etnicitet, funktionalitet, sexualitet eller ålder.

Requiem är baserat i Stockholm och tar i första hand uppdrag i Stockholm med förorter.

 

(Org.-nr. 890318-0274, Requiem borgerliga begravningar)